|   print

[  ]
 
Linden AMA van der , Douven WJAM , Herrchen M , Ferioli A , Hoogenboom FGG

22 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
In this report the scientific background of the project 'Development of decision support systems for the admission of pesticides' as carried out with support of the Environment Research Programm (1990 - 1994) of the European Community, under contract no. EV5V-CT92-0217, is scientifically described. Basis of the decision support systems will be a spatially variable exposure modelling and hazard assessment for man and for terrestrial and aquatic ecosystems. Furthermore it is indicated how GIS can be used in spatial modelling and how it can be helpful in decision making. The development of the so-called Uniformin Principles is anticipated in this project.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de definitie van het project 'Development of decision support systems for the admission of pesticides', zoals dat wordt uitgevoerd met de "Environment Research Programm (1990 - 1994) van de Europese Unie, als sponsor, onder contract nummer EV5V-CT92-0217. De basis van het beslissingsondersteunende systeem wordt gevormd door een ruimtelijk variabele modellering van blootstelling van mens en terrestrische en aquatische ecosystemen en een plaatsafhankelijke risico evaluatie. GIS speelt een belangrijke rol in de systemen, vooral in de ruimtelijke modellering als ook in het beslissingsondersteunende gedeelte. In het project wordt nauwlettend ingespeeld op ontwikkelingen in de internationale wetgeving aangaande bestrijdingsmiddelen ; onder andere de zogenaamde Uniforme Beginselen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-06-30 )