|   print

[  ]
 
Vissenberg HA

50 p in Dutch   1995

download pdf (1928Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
It is possible to make rapid field measurements of nitrate using the Nitrachek. Within the context of subproject Field measurements/Quality Assurance (712602), measurements have been carried out to establish the comparability of the Nitrachek field measurements with spectrofotometric laboratory measurements. The Nitrachek field measurements have shown good agreement with spectrofotometric laboratory measurements. A number of characteristics have also been determined for the nitrate measurement using Nitrachek. The various characteristics include extend of measurement (5 - 440 mg.l-1), repeatability (16 mg.l-1) and within-laboratory-reproducibility (74 mg.l-1). Different measurement methods for Nitrachek measurements are tested for comparability. The dip method is a method in which the test strip is dipped into the solution and measured, while the drop method a drop (standard, 10 mul) of the solution is applied to the test strip and measured. The accuracy of the drop method is better than that of the dip method. For a maximum error of 10% by a confidence interval of 95%, four measurements for each method are necessary to assure this quality. For a drop method with a sample amount of 8 mul there should be three measurements. The Nitrachek measurement is interfered with by nitrite. The determination of the presence of nitrite gives some important information on the reliability of the nitrate measurement.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Met de Nitrachek wordt het nitraatgehalte on-site in grondwater bepaald. In het kader van het deelproject Veldmetingen/GLP (712602) zijn experimenten uitgevoerd om de vergelijkbaarheid tussen veldmetingen met de Nitrachek, en spectrofotometrische-laboratoriummetingen vast te stellen. Uit het onderzoek blijkt het gemiddelde van 12 Nitrachek-metingen in het veld, niet significant te verschillen van de spectrofotometrische laboratoriumbepaling van het mengmonster. Daarnaast zijn voor de nitraatmeting met de Nitrachek een aantal kenmerken bepaald. De verschillende kenmerken zijn o.a. meetbereik (5 tot 440 mg.l-1), herhaalbaarheid (16 mg.l-1) en binnen-laboratorium-reproduceerbaarheid (74 mg.l-1). Voor de Nitrachek metingen zijn verschillende meetmethoden met elkaar vergeleken. Zoals de dip-methode waarbij het teststrookje in de te meten oplossing wordt gestoken en de druppel-methode waarbij een vast volume (standaard, 10 mul) op het teststrookje wordt gebracht. De meting heeft een grotere nauwkeurigheid wanneer een vast volume monster in contact wordt gebracht met het teststrookje. De meetmethode is toepasbaar voor on-site metingen, waarbij een maximale meetfout van 10% wordt geaccepteerd. Voor de dip-methode en de druppel-methode (10 mul) moeten vier metingen worden verricht. Bij de druppel-methode waarbij 8 mul monster op het teststrookje wordt gepipetteerd, kan worden volstaan met drie metingen. De metingen moeten worden gecorrigeerd naar een temperatuur. De nitraatbepaling met de Nitrachek wordt gestoord door nitriet. Het constateren van de aanwezigheid van nitriet levert belangrijke informatie over de betrouwbaarheid van de nitraat-meting.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-04-30 )