|   print

[  ]
 
Cleven RFMJ

24 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
The feasibility of the adoption of field methods in the determination of a number of inorganic components in environmental samples has been studied. A short survey of potential methods and procedures is given. Currently, ion selective electrodes (ISE) have the best potentiality for application in the field. Further development of field effect transistors (ISFET), and the growing availability of portable photometric detectors opens perspectives for the near future.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De beschikbaarheid en de toepassingscriteria van veldmeetmethoden voor de bepaling van een aantal anorganische componenten in milieumonsters zijn bestudeerd. Er wordt een kort overzicht gegeven van potentiele methoden en procedures. Voor veldtoepassingen in waterige monsters zijn momenteel ion-selectieve elektroden (ISE) breed inzetbaar en het meest geschikt. De verdere ontwikkeling van ion-selectieve field-effect-transistoren (ISFET), en het beschikbaar komen van draagbare fotometrische detectoren biedt perspectieven voor de nabije toekomst.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-09-30 )