|   print

Bodemluchtonderzoek met de Gassonde
[ Soil-air research using a gas probe ]
 
Knol-de Vos T, Fortezza F, Kliest JJG

13 p in Dutch   1998

RIVM rapport 712601005
download pdf (420Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The method of soil-air gas-sampling and -analysis was used to investigate the effect of measured increase in the concentration of tetrachloroethylene emission from a soil site. Specifically, the method was to dertemine if a measured increased concentration of this compound in air was caused by the emission of this compound from the soil of former dumping sites consisting of ground boring sludge and/or of domestic wastes. A soil-airgas probe was bored into the ground, after which soil-airgas was sampled through a capillary tube. The soilgas was analysed then with a portable gaschromatograph equipped with a photo-ionisation detector. It does not seems very likely, that the increased tetrachloroethylene concentration of this compound in the air was caused by its emission from the soil. This is beacause of the low concentrations of this compound tetrachloroethylene measured in the sampled soil air gas.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De methode van bodemluchtbemonstering en -analyse is gebruikt om na te gaan of een vastgestelde verhoogde concentratie tetrachlooretheen in de buitenlucht veroorzaakt wordt door uitdamping van deze verbinding uit de bodem van een boorslibdepot en/of een voormalige huisvuilstortplaats. Een bodemsonde wordt in de grond gebracht, waarna via een capillaire buis lucht uit de bodem wordt aangezogen. Deze lucht is met een draagbare gaschromatograaf met fotoionisatiedetector geanalyseerd op tetrachlooretheen. Gezien de lage concentraties tetrachlooretheen die in de bodemlucht zijn gemeten, is het onwaarschijnlijk dat de concentratieverhoging van deze component in de buitenlucht wordt veroorzaakt door uitdamping ervan uit de bodem.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-10-26 )