|   print

[  ]
 
Hoekstra JA

23 p in Dutch   1996

download pdf (1207Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the development of an environmental monitoring strategy for the National Institute of Public Health and the Environment. Environmental Monitoring is seen as the information system underpinning regular assessment of the environmental quality in relation to environmental policy measures. Concerned here is the influence of policy measures in industrial, agricultural and social activities ; the resulting abiotic environmental quality and the effects on public health, as well as ecosystems and depletion of resources (the so-called 'policy-effect chain'). This will lead to a shift in the RIVM monitoring programme: 1) to increase efforts to obtain high quality environmental pressure data as input to computer information systems ; 2) to set up small monitoring programmes on the application of environmental policy measures ; 3) to focus from the point of view of causes and effects the long-term monitoring systems for chemical/physical environmental quality more on the most relevant locations.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport vormt een aanzet tot een integrale milieumonitoringstrategie voor het RIVM. Milieumonitoring is het diagnostisch apparaat waarmee op regelmatige basis informatie wordt verzameld die nodig is om de ontwikkeling van de milieukwaliteit in relatie tot het milieubeleid te volgen. Het gaat om de doorwerking van beleidsinstrumenten naar doelgroepactiviteiten, de resulterende milieudruk, de abiotische milieukwaliteit en de effecten op volksgezondheid, ecosystemen en voorraden (de 'beleid-effectketen'). De volgende verschuivingen worden voorzien: 1) Verbetering van de doelgroepmonitoring heeft de hoogste prioriteit. 2) De inzet van beleidsinstrumenten zal beperkt worden gemonitord. 3) Milieukwaliteitsmonitoring wordt meer toegespitst op de, vanuit bronnen en effect bezien, meest relevante gebieden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-11-30 )