|   print

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit ; Vergelijking "in situ"-pH-meting met pH-meting in het laboratorium
[ National Monitoring Network on Groundwater Quality ; Comparison of in situ pH measurement with the pH measurement in the laboratory ]
 
Reijnders HFR, Boumans LJM, Gast LFL

20 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 714801002

Toon Nederlands

English Abstract
The pH was measured in samples from the National Monitoring Network on Groundwater Quality at the laboratory up to 1989. The pH has been measured in situ and in the laboratory from 1989. To quantify differences results of the in situ pH measurements and the pH measurements in the laboratory are compared. Results of the comparison are presented for the period from 1989 up to 1992. For the accuracy of the pH-measurements in the Monitoring Network on Groundwater Quality a limit of +-0.2 pH units is specified. In situ pH measurements and the pH measurements at the laboratory do not compare well since 35 to 40% of the differences between them are larger than the specification. It is recommended to use the results of the in situ pH measurements from 1992 as primary item in studies in which the chemical composition of groundwater is of interest.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit is tot 1989 de pH in het laboratorium gemeten. Vanaf 1989 werd de pH "in situ" en in het laboratorium gemeten. Onderzocht is in welke mate resultaten van pH-metingen "in situ" en pH-metingen in het laboratorium van elkaar verschillen. In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van de vergelijking, die in de periode 1989 tot en met 1992 is verricht. De grens van +-0,2 pH-eenheden is de specificatie voor de onnauwkeurigheid van de pH-meting in het Landelijk Meetnet Grondwater. In 35 tot 40% van de gevallen is het verschil tussen pH-metingen "in situ" en pH-metingen in het laboratorium groter dan +-0,2 pH-eenheden. Hierdoor is de vergelijkbaarheid onvoldoende. Aanbevolen wordt om in onderzoeken waarbij de chemische samenstelling van het grondwater een rol speelt voor de pH vanaf 1992 de resultaten van de pH-metingen "in situ" als primair meetgegeven te gebruiken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-04-30 )