|   print

[  ]
 
Cornelese AA , Linden AMA van der

30 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
The fungicide fenpropimorph is expected to accumulate in the top soil, based on results from laboratory experiments on environmental fate.To check whether in practice accumulation occurs, a monitoring program was performed in 1996 to measure the concentration of fenpropimorph in the top soil approximately one year after application. Measurements were compared to model calculations. The main conclusions are: 1) On four out of six fields under investigation fenpropimorph residues were measured in the top soil. 2) Measured concentrations on fields with a history of fenpropimorph applications were higher than measured concentrations on fields with only a single known application. The differences could not be explained. 3) Model calculations are in the same order of magnitude as measured concentrations. Small differences between model calculations and measured concentrations are probably caused by uncertainties in model input values. 4) Measured concentrations do not exceed an estimated risk value for soil ecosystems.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Van het fungicide fenpropimorf wordt verwacht dat het accumuleert in de bouwvoor op basis van laboratorium gegevens over het gedrag in het milieu. In 1996 werd een meetprogramma uitgevoerd waarbij de concentratie van fenpropimorf in de bovengrond werd bepaald ongeveer 1 jaar na toepassing. De gemeten resultaten werden vergeleken met modelberekeningen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: 1) Op 4 van de 6 velden welke zijn onderzocht werden fenpropimorf residuen gemeten in de bovengrond. 2) De gemeten concentraties op velden met ook een eerdere toepassing waren hoger dan de concentraties gemeten op velden met slechts een bekende toepassing. 3) Modelberekeningen komen in het algemeen goed overeen met gemeten concentraties indien model invoerparameters de veldsituatie zoveel mogelijk benaderen. 4) De gemeten concentraties overschrijden een geschatte risicowaarde voor bodemecosystemen niet.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-11-02 )