|   print

[  ]
 
Cornelese AA , Linden AMA vd

33 p in Dutch   1998

download pdf (1375Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The herbicide bentazone has been detected in groundwater in several monitoring programs with most of the findings possibly be related to applications early in the growth season. Because of a very low sorption constant bentazone can be transported in soil with the waterflow very easily. This means that the risk of leaching increases with increasing precipitation excess in autumn. Therefore in 1996 a monitoring program was performed to measure the occurrence of bentazone in the uppermost groundwater after late season (September 1st) application. On five fields were bentazone was applied the groundwater was sampled and analysed for bentazone at two points in time. On 2 out of the 5 fields a concentration of bentazone was determined in the first sampling round and on one additional field in the second sampling round.With the results of this study it was not possible to answer the research question: 'what is the threat of leaching of bentazone to groundwater after late season application?' Too few fields met the requirements of the study. In addition, extrapolation with a simulation model could not be performed, because too many parameters of the PESTRAS model had to be adjusted to match with observations in the field.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In verscheidene meetprogrogramma's is het herbicide bentazon in grondwater aangetoond, waarbij de meeste metingen kunnen worden gerelateerd aan toepassingen vroeg in het groeiseizoen. Door een geringe sorptie constante kan bentazone erg makkelijk met het watertransport mee door de bodem worden getransporteerd. Als gevolg hiervan neemt de kans op uitspoeling toe als het neerslagoverschot toeneemt in de herfst. In 1996 werd een meetprogramma uitgevoerd om het voorkomen van bentazon in het bovenste grondwater na een late (na 1 sept) seizoenstoepassing te bepalen. Op vijf velden waar bentazon was toegepast werd het grondwater bemonsterd en geanalyseerd op bentazon op twee tijdstippen. Op 2 van de 5 velden werden in de eerste bemonsteringsronde bentazon aangetoond en daarnaast op nog een derde veld in de tweede bemonsteringsronde. Op basis van de resultaten van deze studie was het niet mogelijk de onderzoeksvraag 'Wat is de dreiging van uitspoeling van bentazon naar het grondwater na een late seizoens toepassing?', te beantwoorden. Te weinig velden voldeden aan de onderzoekscriteria. Daarbij was extrapolatie met behulp van het simulatiemodel PESTRAS niet mogelijk omdat teveel input parameters zouden moeten worden aangepast om overeen te komen met de veldsituaties.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-07-21 )