|   print

Naar afgestemde kwaliteitsdoelstellingen voor nutrienten in grondwater en oppervlaktewater
[ Towards attuned environmental quality objectives for nutrients in groundwater and surface waters ]
 
Willems WJ, Fraters B

112 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 714901003
download pdf (5941Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report the current environmental quality objectives for nitrogen and phosphorus in groundwater and surface waters are evaluated. The aim of the study was reconciliate the quality objectives for groundwater to ensure that they attune to the quality objectives for surface waters. The quality objectives for nitrogen and phosphorus species are compared with recent data on natural back ground concentrations in shallow and deep groundwater. Based on this comparison and the evaluation a proposal for new environmental quality objectives for nutrients in groundwater is presented. Suggestions for amellioration of the system are given for both groundwater and surface waters.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de huidige milieukwaliteitsdoelstellingen voor stikstof- en fosfaatverbindingen in grond- en oppervlaktewater geevalueerd. Het doel van de studie was de kwaliteitsdoelstellingen voor grondwater te heroverwegen met het oog op de afstemming hiervan op de kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater. De huidige kwaliteitsdoelstellingen voor stikstof- en fosfaatverbindingen zijn vergeleken met gegevens over de naturrlijke achtergrond concentraties in ondiep en diep grondwater. Op basis van deze vergelijking en de evaluatie is een voorstel opgenomen voor nieuwe milieukwaliteitsdoelstellingen voor nutrienten in grondwater. Tevens zijn enkele suggesties gegeven voor de verbetering van het systeem van doelstellingen voor zowel grond- als oppervlaktewater.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-08-30 )