|   print

[  ]
 
Meinardi CR , Eertwegh GAPH van den

131 p in Dutch   1995

download pdf (10116Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The investigations of drain water composition in the Netherlands regions with a clayey soil consisted of sampling two or more times the drain water at 18 farms. The emphasis in the determinations was on the analysis of the concentrations of nitrate, ortho-phosphate and total phosphate in drain water, but also other components of the drain water composition were determined. Additionally, the soil was investigated by a simple geohydrological program. Results have been represented in the form of tables, showing the concentrations of the various elements in drain water of separate farms and by figures and descriptions. A significant deviation in the concentrations of nitrate, ortho- and total phosphate was remarked between especially the values for the northern clay district and the other major regions (central and southwestern seaclay districts and the deep polders). Another aim of the investigations was to research possible influences of crop type, the relation between fertilizer and manure levels, a relation with top soil structure and the role of meteorology in the leaching of nutrients from clayey soils.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het onderzoek naar de samenstelling van drainwater in klei-gebieden omvatte een twee- of meermalige bemonstering van water uit drains van 18 boerderijen. Het niveau van de bemesting is relatief goed bekend. De bepalingen bestonden steeds uit een analyse van de gehalten aan nitraat, ortho-fosfaat en totaal fosfaat in het drainwater. Ook andere eigenschappen zijn bepaald. Op de boerderijen is een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van de bepalingen zijn per bedrijf weergegeven in de vorm van figuren en tabellen en korte beschrijvingen. Tussen het noordelijk zeekleigebied en de overige hoofdgebieden (centraal en zuidwestelijk zeekleigebied en de droogmakerijen) blijken aanzienlijke verschillen op te treden in de gemeten concentraties aan nitraat en ortho- en totaal fosfaat. De resultaten van het onderzoek maakten een eerste analyse mogelijk van de invloed van het gewas, de relatie tussen uitspoeling en mestgift, de relatie tussen uitspoeling en structuur van de bodem en de invloed van de meteorologie op de uitspoeling.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-12-31 )