|   print

[  ]
 
Wiertz J , Ek R van

42 p in Dutch   1996

download pdf (2116Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The development of three vegetation models has been going on in the Netherlands for several years. Two models, DEMNAT for desiccation, and SMART/MOVE for desiccation, acidification and eutrophication, are being developed on the national scale. The third model, GREINS, for desiccation, acidification and eutrophication, as well as nature management and succession, will be developed on a more regional scale. This last aspect has meant more-or-less different objectives for and scales in these models. In this study these three models have been analysed and compared to achieve more efficiency and consistency in research and policy. Although integration is not possible at the moment, cooperation at the level of separate submodels, maps and dose-response relationships has been proposed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Al enkele jaren zijn er verschillende vegetatiemodellen in ontwikkeling ter ondersteuning van het nationale milieu-, water- en natuurbeleid, nl. DEMNAT, SMART/MOVE en GREINS. DEMNAT is vooral sterk in de verdrogingsproblematiek, MOVE in de combinatie van verdroging, verzuring, en vermesting. GREINS is weliswaar een regionaal model maar combineert wel al deze stressfactoren met de factoren beheer en successie. Vooralsnog is integratie van de modellen niet mogelijk. Bij een vergelijkende analyse van de modellen konden wel een aantal modules/bouwstenen onderscheiden worden die in meerdere modelconstellaties bruikbaar zouden zijn, zoals de grondwater-trapkaarten de ecologische responsies van soorten. Voor enkele prioritaire bouwstenen is een gemeenschappelijk actieprogramma opgesteld. Dit betrof o.a. een digitale kaart van natuurgebieden, kaarten voor kwelflux en -kwaliteit, koppeling van het hydrologisch model MOZART met het bodemmodel SMART2, de ecologische optima-curves van plantesoorten en een vergelijking tussen modellen op onderdelen en op einduitkomsten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-03-31 )