|   print

[  ]
 
Freijer JI , Loos S de

58 p in Dutch   1997

download pdf (1272Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Analyses are done of activity patterns in the Dutch population such as sleeping behaviour, recreation and relaxation, and the dwelling in residential areas. The main aim of the analyses is to support the development of a system of dosimetry for exposure to noise, which is presently carried out by the Health Council of the Netherlands. The basic data set for the analyses is the 1994 Dutch activity pattern survey directed by the RIVM. These data include 4769 activity patterns for 24 hr periods, with a resolution of 15 minutes intervals. The analyses focus on the population average as well as the differences between various subgroups in the population. It can be concluded that: (i) the Dutch spend most of their time indoors (79-87 %), (ii) socialising, relaxation and resting at home mainly occurs in the early evening, and (iii) the average Dutch sleep approximately 8 hours each night (from 23:00 hr to 7:00 hr). Differences in the sleeping behaviour could be observed between age groups. Children go to bed at a much earlier hour than adults, while they get up at the same time. This results in a much longer sleeping period.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een tijdbestedingsanalyse werd uitgevoerd van slaapgedrag, ontspanning, en verblijf in en om het huis van de Nederlandse bevolking om de ontwikkeling van een stelsel van geluidsdosismaten te ondersteunen uit te voeren door de Gezondheidsraad. De basisgegevens voor de activiteitenanalyses zijn ontleend aan een in 1994 onder toezicht van het RIVM uitgevoerd tijdbestedingsonderzoek. De gegevens die verkregen zijn in het tijdbestedingsonderzoek omvatten 24 uurs activiteitenpatronen (resolutie van een kwartier) van 4769 personen, alsmede een groot aantal persoonlijke kenmerken. De analyses richten zich zowel op het populatiegemiddelde als op de verschillen tussen subgroepen in het totale activiteitenpatronenbestand. Op basis van de analyses kan geconcludeerd worden dat de Nederlanders de meeste tijd binnen doorbrengen (79-87%), ontspanning vooral thuis in de avonduren plaatsvindt en dat men gemiddeld 8 uur slaapt van 23:00 tot 7:00 uur. Vooral in het slaappatroon zitten nogal wat verschillen tussen de leeftijdscategorien. Kinderen gaan aanzienlijk vroeger naar bed dan volwassenen, maar staan wel op dezelfde tijd op, hetgeen resulteert in een langere slaapperiode.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-12-31 )