|   print

[  ]
 
Franssen AEM , Kwekkeboom JMI

44 p in Dutch   2003

download pdf (310Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Policymakers in the Netherlands intend to commission a field study on sleep disturbance in relation to road traffic noise. Therefore a systematic review was conducted on observational studies investigating the relation between traffic noise and sleep disturbance. We also evaluated whether a meta-analysis of the published results was possible for 'awakenings' and 'sleep quality'. The 34 selected studies were both cross-sectional and intervention studies. Most of those were conducted in Europe, during the eighties. The majority of these studies focus on more than one aspect of sleep disturbance. We concluded that a quantitative meta-analysis was not feasible, due to methodological shortcomings and heterogenity between the studies. Notwithstanding these shortcomings, results indicate a relationship between road traffic noise exposure and sleep quality respective (amount and duration of) awakenings. Additional analyses of the relation between traffic noise exposure and sleep disturbance in the Schiphol Airport region also indicated that road traffic noise affects sleep disturbance, sleep complaints and coping behavior of the people living in the neighbourhood. There was no association between exposure to road traffic noise and the use of sleep medication.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Als achtergrond bij een op korte termijn te starten veldstudie naar slaapverstoring en wegverkeer heeft het RIVM de beschikbare literatuur op het gebied van wegverkeersgeluid en slaapverstoring op een systematische wijze verzameld, beoordeeld en samengevat. Voor twee effecten 'ervaren slaapkwaliteit' en 'ontwakingen' is tevens beoordeeld of een kwantitatieve samenvatting (meta-analyse) van de bevindingen mogelijk was. De 34 geselecteerde studies zijn zowel dwarsdoorsnede als interventiestudies, voor het merendeel uitgevoerd in Europa in de jaren tachtig. Er worden vooral volwassenen bestudeerd. In bijna alle studies zijn meerdere slaapparameters gemeten. De geselecteerde studies zijn onvoldoende vergelijkbaar voor een meta-analyse. Om dit in de toekomst mogelijk te maken dienen studies vergelijkbare elementen te bevatten, zoals een gezamenlijk design, gestandaardiseerde vragenlijsten en vergelijkbare blootstellingsmaten. De bestudeerde studies geven aanwijzingen dat blootstelling aan het geluid van wegverkeer leidt tot een slechtere ervaren slaapkwalititeit en meer (of langer) ontwaken. Aanvullende analyses op gegevens uit een onderzoek rond Schiphol geven aanwijzingen dat slaapverstoring, slaapklachten en het gedrag van mensen beinvloed worden door blootstelling aan geluid van wegverkeer.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2003-11-21 )