|   print

[  ]
 
Cornelese AA , Jong PGH de , Linden AMA van der , Baumann RA

71 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
To support a monitoring programme on the occurrence of ETU (ethylenethiourea) in shallow groundwater in the Netherlands, laboratory experiments on the behaviour of ETU in soil in the laboratory as well as in a field experiment were performed. PART I of this report describes the experiments performed to find an extraction method for ETU from soil, the experiments performed to determine the sorption coefficient and the transformation rate. PART II describes the field experiment performed and the problems that occurred during the experiment.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ter ondersteuning van een monitoring programma naar het voorkomen van ETU in het ondiepe grondwater in Nederland, zijn een aantal laboratoriumexperimenten uitgevoerd naar het gedrag van ETU in grond ; alsook een veldexperiment. Deel I beschrijft de experimenten die zijn uitgevoerd om een extractie methode voor ETU uit grond te ontwikkelen, alsmede experimenten om de sorptieconstante en de omzettingssnelheid te bepalen. Deel II beschrijft het veldexperiment en de problemen die optraden bij de uitvoering ervan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-01-05 )