|   print

Human-Toxicological Criteria for Serious Soil Contamination: Compounds evaluated in 1993 & 1994
[ Humaan-Toxicologische criteria voor ernstige bodemverontreiniging: stoffen beoordeeld in 1993 & 1994 ]
 
Janssen PJCM, van Apeldoorn ME, van Koten-Vermeulen JEM, Mennes WC

103 p in English   1995

RIVM Rapport 715810009
download pdf (3351Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains the human-toxicological work done at the Toxicology Advisory Centre in the scope of the RIVM project on soil intervention values in the years 1993 and 1994. The method for derivation of the Maximum Permissible Risk (in Dutch: Maximum Toelaatbaar Risico) as described in the previous RIVM report by Vermeire et al. (1991), was used with only minor deviations for a batch of 26 compounds. Within the project these compounds are referred to as the second and third series of chemicals (the compounds dealt with by Vermeire et al. constituting the first series). For each of the compounds in the present report a MPR could be derived. For several of the compounds the values derived are provisional only, due to limitations in the available data bases.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft een overzicht van het humaantoxicologische werk uitgevoerd door het Adviescentrum Toxicologie in de jaren 1993 en 1994 in het kader van het RIVM-project betreffende bodeminterventiewaarden. De methode voor afleiding van het Maximum Toelaatbare Risico (MTR), zoals beschreven in het eerdere RIVM-rapport van Vermeire et al. (1991), werd met slechts geringe wijzigingen toegepast voor een set van 26 stoffen. Binnen het project worden deze stoffen aangeduid als de tweede en derde serie van stoffen (de in het rapport van Vermeire et al. behandelde stoffen vormen de eerste serie). Voor elk van de in het huidige rapport opgenomen stoffen kon een MTR worden afgeleid. Voor een aantal van de stoffen is de afgeleide waarde een voorlopige vanwege beperkingen in de voor deze stoffen beschikbare datasets.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-08-31 )