|   print

SEDISOIL ; Model ter berekening van humane blootstelling ten gevolge van verontreinigde waterbodems
[ SEDISOIL ; Model for the calculation of human exposure due to contaminated sediments ]
 
Bockting GJM, Koolenbrander JGM, Swartjes FA

51 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 715810011
download pdf (1874Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Analogous to the CSOIL model, which estimates human exposure to contaminated soils, an exposure model called SEDISOIL has been developed to quantify human exposure to sediments. When using this model it should be kept in mind that calculations are not very accurate, certainly when measurements in surface water and on fish have not been performed. SEDISOIL can be used for determinating the urgency of remediation in the case of seriously contaminated soils.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In analogie met het CSOIL model, waarmee de blootstelling aan verontreinigde landbodems geschat kan worden, is het blootstellingsmodel SEDISOIL ontwikkeld waarmee de blootstelling aan verontreinigde waterbodems kan worden gekwantificeerd. Bij toepassing van het model dient rekening te worden gehouden met beperkte nauwkeurigheid van de resultaten, zeker indien geen metingen in oppervlaktewater en vis zijn uitgevoerd. SEDISOIL kan worden gebruikt voor de bepaling van de saneringsurgentie van ernstig verontreinigde waterbodems.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-05-31 )