|   print

Stofselectie voor afleiden van 'voorstellen voor interventiewaarden'
[ Selection of compounds for deriving 'proposals for intervention values' ]
 
Swartjes FA

97 p in Dutch   1997

RIVM rapport 715810016
download pdf (3811Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
An inventory has been made of compounds and compound groups to be used for selection of compounds for deriving a 'proposal for an intervention value'. To be able to select these compounds and compound groups, four criteria have been defined: i) toxicity, ii) presence in soil and/or groundwater, iii) residence time of a contaminant in soil and leaching into groundwater; iv) existence of other assessment frameworks. The compounds and compound groups have been categorised into compounds for which no, possible, or in the framework of the fourth series a 'proposal for an intervention value' will be derived. To ensure that the choice of compounds corresponds with the needs in soil survey practice reactions are welcomed from provinces, local governments, water boards, Regional Environmental Protection Inspections, consultants, industry and other parties involved in soil and sediment quality survey.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er is een inventarisatie gemaakt van stoffen en stofgroepen waarvoor een voorstel voor een interventiewaarde afgeleid zou kunnen worden. Voor selectie van stoffen waarvoor een 'voorstel voor een interventiewaarde' wordt afgeleid (bij voorkeur groepswaarden voor een gehele stofgroep), is een viertal criteria opgesteld waaraan een stof moet worden getoetst: i) toxiciteit, ii) voorkomen in bodem en/of grondwater, iii) verblijftijd van een stof in bodem en uitspoeling naar grondwater, iv) bestaan van andere toetsingskaders. De geinventariseerde stoffen en stofgroepen zijn ingedeeld in een drietal groepen waarvoor wordt aanbevolen wel (in het kader van de 4e tranche), eventueel, of geen 'voorstel voor een interventiewaarde' af te leiden. Om aansluiting te bewerkstelligen met de behoeften vanuit de praktijk wordt om reacties gevraagd over stofselectie vanuit de provincies, gemeenten, waterschappen, RIMH's, adviesbureaus, bedrijfsleven en andere partijen die betrokken zijn bij (water)bodem-veldonderzoek.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-09-30 )