|   print

RID-VEWIN Meetnet Regenwater 1978-1982. Deel I: Samenvatting en statistische bewerking van de meetresultaten. Deel Ia: De meetgegevens
[  ]
 
van de Meent D, van Oosterwijk J, Aldenberg T

132, 238 p in Dutch   1984

RIVM Rapport 717801001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport betreft een verslag over chemische analyses van regenwater, verzameld op 27 lokaties in Nederland. Dit meetnet regenwater had tot doel inzicht te verschaffen in de belasting van het aardoppervlak met verontreinigingen vanuit de atmosfeer.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-03-31 )