|   print

[  ]
 
Gestel CAM van , Dis WA van , Breemen EM van

43 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Nagegaan werd of coconproduktie-experimenten uitgevoerd kunnen worden met de voor acuut toxiciteitsonderzoek met regenwormen aanbevolen kunstgrond en regenwormsoorten. Uiteindelijke doel van het onderzoek is te komen tot een toets waarmee het effect van chemische stoffen op de reproduktie van regenwormen bepaald kan worden. Dit rapport beschrijft een aantal experimenten waarin is onderzocht op welke wijze de coconproduktie in de kunstgrond verhoogd kan worden, welke voedselbron daarvoor het meest geschikt is en hoe deze het beste toegediend kan worden, en of er verschillen zijn tussen coconproduktie en coconlevensvatbaarheid voor beide aanbevolen soorten Eisenia andrei en Eisenia fetida. Beide regenwormsoorten blijken even geschikt te zijn voor het uitvoeren van reproduktie-onderzoek. Ook blijkt de kunstgrond, onder toevoeging van gemalen koemest als voedselbron, hiervoor goed bruikbaar. Aanbevelingen worden gedaan voor de opzet van een reproduktie-toxiciteitstoets met regenwormen. De toets dient bij voorkeur te starten met een voorconditioneringsperiode van 1 week om de wormen te laten wennen aan het toetsmedium. De eigenlijke toets kan bestaan uit drie weken durende blootstellingsperioden, waarin het effect op de coconproduktie wordt bepaald. Van de geproduceerde cocons wordt de levensvatbaarheid bepaald door deze gedurende vijf weken uit te leggen in een kunstgrond.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-11-30 )