|   print

[  ]
 
Dijk-Looyaard AM van , Montizaan GK

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De concentratie van sommige lantanide-ionen in het slib van drinkwaterleidingbedrijven is niet onaanzienlijk. De theoretisch berekende concentraties van lantaniden in het ruwe water lopen uiteen van 1) 0.01 tot 24 ug/l indien men uitgaat van de concentratie lantaniden in het slib en de slibproductie per 3 m3 behandeld water. 2) 0.3 - 1.6 ug/l indien men uitgaat van de oplosbaarheidsconstanten van de lantanide-carbonaten. De concentraties van opgeloste lantaniden in het drinkwater zullen de waarden genoemde onder 2) niet overschrijden. Uitgaande van de gegevens over de subchronische orale toxiciteit van lantaniden bij dieren, lijken deze concentraties niet schadelijk voor de gezondheid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-08-31 )