|   print

Risk evaluation of accidental spills of toxic compounds in the Rhine basis
[ Risico evaluatie van accidentele lozingen van toxische chemicalien in het stroomgebied van de Rijn. ]
 
Canton JH, van der Heijden CA, Heijna-Merkus E, van Koten-Vermeulen JEM, Knoop J, de Kruijf HAM, van de Meent D, Minderhoud A, van Noort PCM, de Nijs T, Struijs J, Zoeteman BCJ

p in English   1986

RIVM Rapport 718600003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Hoewel deze studie een explorerend karakter had, kan geconcludeerd worden dat acute en chronische effecten reeds veroorzaakt kunnen worden door accidentele lozingen van toxische verbindingen bij relatief geringe hoeveelheden. Zo is 10 kg parathion voldoende om ernstige acute effecten te veroorzaken in zoetwater ecosystemen, terwijl een lozing van enkele honderden kg's dieldrin ernstige effecten in de kustwateren en in de kustwateren en de Waddenzee kunnen veroorzaken. Vooral lozingen van specifieke smaak- en geurstoffen kunnen de drinkwaterkwaliteit beinvloeden van oeverinfiltratiewinningen. De algemene conclusie is dat de kwetsbaarheid van de ecosystemen en van de betrokken drinkwatervoorzieningen noopt tot een verdere reductie van het risico dat accidentele lozingen van gevaarlijke verbindingen optreden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-12-12 )