|   print

[  ]
 
Kappers FI , Wondergem-van Eijk JAAM

70 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport beschrijft een onderzoek naar de effecten van een geringe, maar langdurige, belasting van chloorfenolen op de aantallen en soortensamenstelling van vrijlevende bodemnematoden. Het onderzoek is uitgevoerd in 5 roestvaste kolommen (lengte 140 cm, diameter 20 cm), ieder gevuld met grond uit hetzij Kootwijk, Rolde, Holten of Maasdijk. Zij werden 7 maanden beregend met een mengsel van chloorfenolen. Aan het begin en aan het eind van de proef werden nematoden kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd en in voedselgroepen verdeeld. De chloorfenolen bleken in de bovenste paar centimeter afgebroken te worden. Alleen in deze laag trad een verandering op in de normale verhoudingen tussen de voedselgroepen: de bacterie-etende nematoden werden dominant. Geconcludeerd wordt dat deze groep beschouwd kan worden als indicator voor bodemverontreinigingen met organische stoffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-03-31 )