|   print

Bacterien in het grondwatervoerend pakket van de bodem. Een literatuuroverzicht gericht op de Nederlandse situatie
[ Bacteria in groundwater bearing sediments of the soil. A review dedicated to the Dutch environment ]
 
van Beelen P

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 718604001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de waterverzadigde zone van de Nederlandse bodem heerst vaak een gebrek aan zuurstof en aan voedingsstoffen en een constante tempera- tuur van 10 graden C.. In zure bodems stopt de afbraak bij afwezigheid van zuurstof zodat plantenresten zich kunnen ophopen tot veenlagen. Door de lage concentratie van beschikbare voedingsresten zijn in de ondergrond slechts bacterien aanwezig en zeer weinig andere microorganismen. De afbraak van organische microverontreinigingen gaat meestal via cometabolisme waarbij door de lage concentratie geen adaptatie van microflora kan optreden. Deze afbraak zal dus uitgevoerd moeten worden door de aanwezige autochtone microflora.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-11-30 )