|   print

[  ]
 
Dijk-Looyaard AM van , Jansen PCJM , Slingerland P , Visser T

40 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport omvat een inventariserende studie naar de mogelijkheid tot aanvulling of herziening van de bepalingsmethode en de normstelling m.b.t. de minerale olie parameter in drinkwater. Op grond van voorkomen, fysisch-chemische eigenschappen en reuk zijn een aantal minerale olie componenten geselecteerd. Mede gelet op de (mogelijke) toxiciteit van deze componenten is een lijst opgesteld van verbindingen welke meer inzicht kunnen geven in de ernst van een verontreiniging van drinkwater met minerale olie. Voorgesteld wordt om naast de IR-methode voor ruw water tot een gestandaardiseerde GC-methode te komen voor de analyse van benzeen, naftaleen, cyclohexaan en 5 andere aromaten in ruw en gezuiverd water. De analyses zouden niet alleen door de oppervlaktewater verwerkende bedrijven moeten worden uitgevoerd, maar ook door de bedrijven die grondwater gebruiken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-12-31 )