|   print

Blauwwieren in het water van de open verzamelbekkens bij enkele duininfiltratiebedrijven
[ Cyanobacteria in the water of the open reservoirs from some dune- infiltrationplants ]
 
Versteegh JFM, van Dijk-Looyaard AM

14 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 718615001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het voorkomen van blauwwieren (cyanobacterien) in oppervlaktewater is in Nederland een algemeen verschijnsel. Verondersteld wordt dat ook in open spaarbekkens/infiltratievijvers/verzamelbekkens van geinfiltreerd duinwater groei van blauwwieren kan voorkomen. In dit rapport worden de resultaten van een summiere inventarisatie van blauwwieren in open verzamelbekkens bij enkele duinwaterleidingbedrijven weergegeven. Hieruit blijkt dat de aantallen welke voorkomen laag zijn (biomassa <<1 mg/l ; enkele uitzonderingen 0,2 en 0,6 mg/l). Er kan echter niet worden uitgesloten dat eventuele toxines (ook toxines geproduceerd tijdens open voorraadvorming en in infiltratievijvers) in het zuiveringsproces kunnen doordringen. Actief koolfiltratie lijkt een afdoende zuiveringsstap, mits aan factoren als verversing en sorptiecapacitiet wordt voldaan. In de literatuur is nog onvoldoende bekend omtrent een analytische methode voor detectie in lage concentraties van met name peptide-achtige toxinen van blauwwieren om hieraan procesonderzoek te doen. De concentraties die in het drinkwater aanwezig zouden kunnen zijn, zijn dermate laag dat er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid aanwezig is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-02-29 )