|   print

The usefulness of Gasterosteus aculeatus -the three-spined stickleback- as a testorganism in routine toxicity tests
[ Onderzoek naar de bruikbaarheid van Gasterosteus aculeatus -de driedoornige stekelbaars- als testorganisme in routine- toxiciteitstoetsen ]
 
van den Dikkenberg RP, Canton JH, Mathijssen-Spiekman EAM, Roghair CJ

27 p in English   1989

RIVM Rapport 718625003
download pdf (8697Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) is een algemeen voorkomende vissoort in Europa, grote delen van Azie en Noord-Amerika in veel typen wateren. De gevoeligheid van de stekelbaars voor enkele toxische stoffen is vergeleken met een viertal (inter)nationaal erkende (tropische) vissoorten. Uit dit vergelijkende onderzoek bleek dat de stekelbaars net zo gevoelig en soms zelfs gevoeliger was dan de andere vier vissoorten. Op grond van deze resultaten, zijn algemeen voorkomen in wateren van de gematigde zone en het feit dat de stekelbaars makkelijk te kweken is wordt aanbevolen de stekelbaars op te nemen als aanbevolen toetsorganisme in OECD-guidelines en EG-testmethoden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-04-30 )