|   print

[  ]
 
Hulzebos EM ; Breemen EM van ; Dis WA van ; Gestel CAM van ; Herbold HA

29 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen is een onderzoeksprogramma opgesteld genaamd Fytotox. Hierin worden de ecotoxicologische effecten van prioritaire stoffen op planten onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en RIVM ; elk instituut test 40 stoffen. In dit rapport worden de effecten op de groei van sla beschreven voor de eerste 11 door het RIVM geteste stoffen. De toetsen zijn uitgevoerd in grond en in voedingsoplossing. De toetsmethode wordt bediscussieerd en er wordt een voorstel gedaan voor de klassering van de fytotoxiciteit van stoffen in grond en in voedingsoplossing. Op grond van deze klassering, gebaseerd op optimale groei, zijn in voedingsoplossing pentachloorfenol en de geteste dichloorfenolen zeer giftig; 3-monochloorfenol en rhodamine zijn giftig ; 2-monochloorfenol en 2,4-dichlooraniline zijn matig giftig. Op basis van deze classificatie valt de toxiciteit in grond lager uit dan in voedingsoplossing ; pentachloorfenol is giftig ; de mono- di- en tri-chloorfenolen, rhodamine, 2,4-dichlooraniline en aceetanilide zijn matig giftig ; beta-naftol is weinig giftig.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-10-31 )