|   print

[  ]
 
Rebers SM

105 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op het RIVM is het 'druppelbeeld-project' opgezet om de toepasbaarheid van de druppelbeeldmethode voor beoordeling van waterkwaliteit te onderzoeken. In het kader van dit project is een studie verricht naar de 'morfo-ecologie' van fytoplankton, ofwel naar de samenhangen tussen de morfologie van algen en de kwaliteit van water, waarin deze algen voorkomen. Zowel de druppelbeeldmethode als deze studie zijn gebaseerd op de goetheaanse fenomenologie. Dit betekent dat de belevingswereld van de onderzoeker via kritische zelfreflectie in het onderzoek wordt betrokken. Er wordt gebruik gemaakt van karakteriseringen. Waardeoordelen, gevoelens, etc. t.a.v. het onderzoeksobject worden door het denkproces gerationaliseerd en verbonden tot werkbare begrippen. Een methode is ontwikkeld om samenhangen tussen de morfologie van fytoplankton en de waterkwaliteit, uitgedrukt in chemische, fysische en biologische termen op systematische wijze te bestuderen. Deze methode biedt ook de mogelijkheid om karakteriseringen van de vormen van algen in samenhang met de druppelbeelden te bestuderen om zo meer begrip te krijgen van de druppelbeeldinterpretaties.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-11-30 )