|   print

[  ]
 
Admiraal W ; Ruijter van Steveninck ED de ; Wit JAW de ; Cazemier WG

17 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport vormt het gezamenlijke onderzoeksproject van RIVM, Rijkswaterstaat (DBW/RIZA) en RIVO om te komen tot herstel van het ecosysteem van de Rijn. Uitgangspunt vormen de doelstellingen zoals geformuleerd in het "Aktie Plan Rijn" (IKSR). Drie hoofdlijnen van onderzoek worden onderscheiden ; 1. ontwikkeling en installatie bio-alarm systemen, 2. verwerking basis kennis, 3. effect studies.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-05-24 )