|   print

De ontwikkeling van een structuur-activiteits relatie voor de reductie van gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen in anaerobe water-sediment systemen
[ The development of a structure-activity relationship for the reduction of halogenated alifatic hydrocarbons in anaerobic water-sediment systems ]
 
Peijnenburg WJGM, den Hollander HA, van de Meent D, Verboom JH, Wolfe NL

39 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 718817001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van een kwantitatieve structuur-activiteits relatie (QSAR) voor de reductieve dehalogenering van alifatische koolwaterstoffen in anaerobe water-sediment systemen. In totaal werden 18 uiteenlopende halogeen-verbindingen geincubeerd in een standaard anaeroob water-sediment systeem. De reactiesnelheidsconstante is vervolgens gecorreleerd aan verschillende structuurparameters van de uitgangsverbindingen, waarbij sterk de nadruk is gelegd op het gebruik van algemeen toegankelijke variabelen. Door het correleren van enerzijds de reactiesnelheidsconstante van de afbraak van hexachloorethaan in 17 verschillende water-sediment systemen, aan anderzijds het organisch koolstofgehalte van het gebruikte sediment systeem, kon de QSAR algemeen bruikbaar worden gemaakt voor de berekening van reductiesnelheden in willekeurige sediment-, bodem- dan wel aquifer-systemen. De ontwikkelde kwantitatieve structuur-activiteits relatie is geschikt voor gebruik in modelmatige formuleringen van het gedrag en het transport van stoffen in het milieu.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-12-31 )