|   print

[  ]
 
Leopold MA

44 p in Dutch   1989

download pdf (3129Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De literatuurstudie is uitgevoerd in het kader van een onderzoek naar de rekolonisatie van gereinigde grond door nematoden. Onderzocht is hoe nematoden zich verspreiden, en door welke factoren de verspreiding en de kolonisatie beinvloed worden. Enige conclusies zijn: 1) Nematoden worden vnl. door de lucht verspreid. 2) Phorese is een andere belangrijke wijze van transport. 3) Er was geen literatuur beschikbaar over kolonisatie van gereinigde (steriele) bodems. Wel is veel bekend over factoren die in het algemeen snelheid en richting van kolonisatie beinvloeden. Er is een overzicht gemaakt van methodieken om door de wind meegenomen nematoden te vangen. Er worden suggesties gedaan voor verder onderzoek.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-10-31 )