|   print

Operational Uncertainties in SimpleBox; operational uncertainty analysis of the air-water concentration ratio computed by SimpleBox for 11 volatile compounds
[ Operationele onzekerheden in SimpleBox; operationele onzekerheidsanalyse van de lucht-water concentratieverhouding als berekend met SimpleBox voor 11 vluchtige verbindingen ]
 
Etienne RS, Ragas A, van de Meent D

113 p in English   1997

RIVM rapport 719101031

Toon Nederlands

English Abstract
Eleven volatile compounds were studied for operational uncertainties (i.e. uncertainties in the input parameters) and their impact on the air-water concentration ratio (SBCRair-water). The parameters of which input uncertainties contribute significantly (more than 1%) to the output uncertainty were: Henry's law constant, temperature, surface water, mixing height of air, water depth, wind speed, water flows, half-lives in air and water, and partial mass transfer coefficients. Uncertainties in SBCRair-water were found to be smaller than previously assumed: the ratio between the 95th percentile and median ranged from 2 to 43 with a median of 3, whereas the previously adopted value was 10.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor elf vluchtige stoffen werden de operationele onzekerheden (d.w.z. de onzekerheden in de invoerparameters) en hun invloed op de lucht-waterconcentratieverhouding (SBCRlucht-water) bestudeerd voor 11 vluchtige stoffen. De parameters die significant (meer dan 1%) bijdragen aan de totale uitvoeronzekerheid waren: Henry constante, temperatuur, oppervlak water, menghoogte lucht, waterdiepte, windsnelheid, waterstromen, halfwaardetijden in water en lucht, en partiele stofoverdrachtscoefficienten. De onzekerheden in SBCRlucht-water bleken in het algemeen minder groot dan tot dan toe aangenomen was: de verhouding tussen de 95ste percentiel en de mediaan varieerde van 2 tot 43, met een mediaan van 3, terwijl de eerder aangehouden waarde 10 was.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-01-31 )