|   print

[  ]
 
Bleeker A ; Zebregs M

25 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
This report is based on reports from provinces and municipalities on exceedances of the air quality standards in 1994 for sulphur dioxide, suspended particulates (black smoke), nitrogen dioxide, carbon monoxide, lead and benzene. The provincial and municipal authorities report once every four years on exceedances of the air quality standards laid down in the regulations, and on measures to prevent such exceedances. This national report for 1994 is the first in the new series of annual reports compiled by the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) and the Directorate-General for Environmental Protection of the Ministry of VROM. This report shows that many municipalities and provinces do not report at all, or report too late and/or incompletely on air quality and the anti-pollution measures in their areas. Making a total overview for the Netherlands impossible.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze rapportage is gebaseerd op rapportages van provincies en gemeenten over overschrijding van de (uitzonderings) grenswaarden voor zwaveldioxide, fijn stof (zwarte rook), stikstofdioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen. In DUIV-kader (DGM, Unie van Waterschappen, IPO en VNG) is besloten dat gemeenten en provincies vierjaarlijks rapporteren over de luchtkwaliteit in relatie tot de (uitzonderings) grenswaarden en richtwaarden, alsmede over de beleidsmatige consequenties die daaruit getrokken worden en in tussenliggende jaren alleen te rapporteren over (dreigende) overschrijding van (uitzonderings) grenswaarden en (voorgenomen) maatregelen. Deze rapportage over 1994 is de eerste in deze nieuwe reeks jaarlijkse rapportages over de uitvoering van de besluiten luchtkwaliteit. Uit deze rapportage blijkt dat veel gemeenten en provincies niet, te laat en/of onvolledig rapporteren over de luchtkwaliteit en bijbehorende maatregelen in hun gebied. Hierdoor kan geen totaal overzicht voor Nederland worden gegeven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-06-30 )