|   print

[  ]
 
Bleeker A ; Zebregs M

9 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
This report is based on reports from provinces and municipalities on exceedances of the air quality standards for the compounds sulphur dioxide, suspended particles (black smoke), nitrogen dioxide, carbon monoxide, lead and benzene. No exceedances of air quality standards were reported for industrial areas. For 99 roadblocks exceedances were reported: 62 times benzene, 35 times nitrogen dioxide and 2 times carbon monoxide.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze rapportage is gebaseerd op rapportages van provincies en gemeenten over overschrijding van de (uitzonderings-)grenswaarden voor zwaveldioxide, fijn stof (zwarte rook), stikstofdioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen. Rond industriele gebieden zijn geen overschrijdingen van grenswaarden gerapporteerd. Op 99 wegvakken werden overschrijdingen van (uitzonderings)grenswaarden gerapporteerd: 62 keer benzeen, 35 keer stikstofdioxide en 2 keer koolstofmonoxide.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-11-30 )