|   print

[  ]
 
Sluyter RJCF

126 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
The incorporation of EC Directive 80/779 on sulphur dioxide and suspended particulates and Directive 85/203 on nitrogen dioxide into national law in the Netherlands is described. Attention is focussed on monitoring of the pollutants in compliance with the directives and the control of air quality. Information on the trend in emissions and concentrations of the pollutants in the period 1980-1990 is presented. Exceedances of EC and national limit and guide values are tabulated. The national policies on combatting air pollution are summarized. Concerning sulphur dioxide, the breach of the EC limit value at station Born in 1987 is described in great detail using an information and assessment sheet. The same is done with the breach of the EC limit value for nitrogen dioxide at station Utrecht-Wittevrouwenstraat in 1989.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De implementatie in de Nederlandse wetgeving van de EG richtlijnen 80/799 (zwaveldioxide en zwevende deeltjes) en 85/203 (stikstofdioxide) is beschreven in dit rapport. De nadruk hierbij is gelegd op de monitoring van zwaveldioxide, zwevende deeltjes en stikstofdioxide in overeenstemming met de richtlijnen en de controle van de luchtkwaliteit. Informatie over emissies en concentraties van voornoemde stoffen wordt gegeven. Overschrijdingen van de EG en nationale grens- en richtwaarden zijn samengevat. Het beleid van Nederland inzake de vermindering van luchtverontreiniging is samengevat. De overschrijding van de EG grenswaarde voor zwaveldioxide op het station Born in 1987 is op gedetailleerde wijze beschreven met behulp van een speciaal voor dit doel ontworpen beoordelingsformulier. Hetzelfde is gedaan met de overschrijding van de EG grenswaarde voor stikstofdioxide op het station Utrecht-Wittevrouwenstraat in 1989.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-11-30 )