|   print

[  ]
 
Sluyter RJCF

125 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
The transposition of EC Directive 80/779 and 85/203 into national Belgian law is described. Attention is focussed on monitoring of the pollutants in compliance with the directives and the control of air quality. Information on the trend in emissions and concentrations of the pollutants is presented. The national policies on combatting air pollution are summarized. Concerning sulphur dioxide, the breaches of the EC limit values in the conurbations of Antwerp, Ghent, Brussels and Liege are described using information and assessment sheets. No breach of the EC limit value for nitrogen dioxide has been recorded in Belgium.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De implementatie in de Belgische wetgeving van de EG richtlijnen 80/799 (zwaveldioxide en zwevende deeltjes) en 85/203 (stikstofdioxide) is beschreven in dit rapport. De nadruk hierbij is gelegd op de monitoring van zwaveldioxide, zwevende deeltjes en stikstofdioxide in overeenstemming met de richtlijnen en de controle van de luchtkwaliteit. Informatie over emissies en concentraties van voornoemde stoffen wordt gegeven. Het beleid van Belgie inzake de vermindering van luchtverontreiniging is samengevat. De overschrijdingen van de EG grenswaarden voor zwaveldioxide te Antwerpen, Gent, Brussel en Luik zijn op gedetailleerde wijze beschreven met behulp van een speciaal voor dit doel ontworpen beoordelingsformulier. Er zijn in Belgie geen overschrijdingen gemeten van de EG grenswaarde voor stikstofdioxide.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-11-30 )