|   print

[  ]
 
Putten EM van , Mennen MG

40 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
Five methods for measuring ambient ammonium aerosol were studied in a laboratory set-up. The five methods are the standard Low Volume Sampler (LVS) as used in the National Air Quality Monitoring Network, tow Modified Low Volume Samplers, A Filter Pack and an Annular Denuder System (ADS). Generated ammonium sulphate and ammonium nitrate aerosol was supplied in added gaseous ammonia. The ADS showed the best performance but is too labourintensive. In the laboratory, the LVS measured about 10-25% less ammonium than the ADS. However, ambient air measurement might yield differen results.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Vijf meetmethoden om ammonium aerosol in buitenlucht te meten zijn onderling vergeleken. In een laboratoriuimopstelling is onderzocht of ammonium door vervluchtigen bij monstername verloren gaat en of dit dan op een eenvoudige manier toch afgevangen kan worden. Verschillende meetmethoden kunnen simultaan bemonsteren van een manifold die voor dit onderzoek is ontwikkeld. Het ammonium aerosol is in verschillende samenstellingen en met verschillende vochtigheden bestudeerd. De Low Volume Sampler zoals deze gebruikt wordt in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in Nederland leidt tot een onderschatting van de concentratie. Een annular denuder systeem geeeft een beter scheding van gassen en deeltjes en zou een betere meetmethode kunnen zijn mmaar deze methode is te arbeidsintensief en te kwetsbaar voor een atuomatisch meetnet. Een veldstudie met buitenlucht met een veel complexere samenstelling en processen zou meer duidelijkheid moeten geven ove een eventuele correctie voor de LVS.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-11-09 )