|   print

[  ]
 
Velders GJM , Koster HW , Liere L van , Dekker AG , Peters SWM , Woerd HJ van der

44 p in Dutch   1999

Toon Nederlands

English Abstract
In this inventory of the possibilities of using earth observation information for environmental research at RIVM, information from earth observation (using satellites or aircraft) can yield the following useful information for RIVM within 1-5 years: assimilation of concentrations of tropospheric trace gases (ozone, methane, NOx, CO) for air quality and climate change; land cover and land use in the Netherlands, Europe and globally for changes in land use, calculating emission and deposition, exposure of ecosystems, spatial information on cities; support of nitrate budget modelling for soils; characterisation of the composition of peat bog for acidification studies and characterisation of the composition of lakes and ditches for nutrification studies.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een inventarisatie is uitgevoerd naar de mogelijkheden van aardobservatie voor het milieuonderzoek van het RIVM. Op de volgende (nieuwe) onderwerpen kunnen aardobservatiegegevens (van satellieten of vliegtuigen) binnen een aantal jaren (1-5) bijdragen aan het milieuonderzoek: Assimilatie van concentraties van sporengassen in de troposfeer (ozon, methaan, NOx, CO) voor luchtkwaliteit en klimaatverandering; Landbedekking en landgebruik in Nederland, Europa en mondiaal voor verandering landgebruik, bepaling emissies en depositie, blootstelling ecosystemen, ruimtelijke informatie steden; Ondersteuning bij studies gericht op quantificering van nitraatconcentraties in grondwater; Karakterisering van de samenstelling van vennen voor verzuringstudies; Karakterisering van de samenstelling van meren en sloten voor vermestingstudies.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1999-03-08 )