|   print

Comparison of the RIVM tropospheric ozone LIDAR to in situ measuring instruments using data acquired during TROLIX '91
[ Vergelijking van de RIVM troposferisch ozon lidar met in situ metende instrumenten gebruik makend van data verzameld tijdens TROLIX '91 ]
 
Apituley A

32 p in English   1995

RIVM Rapport 722701001

Toon Nederlands

English Abstract
In June, 1991 an intercomparison of tropospheric ozone lidar systems was held in Bilthoven, the Netherlands, within the framework of the EUROTRAC subproject TESLAS and BCRS project Measurement of Tropospheric Ozone. The main objective of the campaign was to assess the accuracy of the lidar systems that can be obtained under influence of interfering gases and aerosols. In this report the data processing algorithm used in the RIVM tropospheric ozone lidar is described and the lidar measurements are compared to the in situ measurements. Good agreement could be obtained from 500 m upward until the maximum height of the in situ instruments. It is shown that the differences between lidar and in situ instruments are not only due to atmospheric influences but that instrumental errors in both instrument types are also important.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In juni 1991 is binnen het kader van het EUROTRAC subproject TESLAS en het BCRS project ``Measurement of Tropospheric Ozone'' een vergelijkingsexperiment uitgevoerd tussen troposferisch ozon lidar systemen in Bilthoven. Het hoofddoel van de campagne was vast te stellen wat de haalbare nauwkeurigheid van de lidarmetingen is bij aanwezigheid van aerosolen en interfererende gassen. In dit rapport is de dataverwerkingsprocedure die gebruikt wordt in het RIVM troposferisch ozon lidar systeem beschreven en zijn de lidarmetingen vergeleken met in situ metingen. Goede overeenkomst kon worden aangetoond vanaf 500 m en hoger, tot aan de maximum hoogte die bereikt werd met de in situ instrumenten. De afwijkingen tussen de lidar en in situ metingen zijn niet alleen veroorzaakt door atmosferische invloeden, maar ook instrumentele fouten in beide instrument types zijn van belang.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-04-30 )