|   print

RIVM Stratospheric Ozone Lidar for NDSC Station Lauder, New Zealand
[ RIVM Stratosferisch Ozon Lidar voor NDSC Station Lauder, Nieuw Zeeland ]
 
Swart DPJ, Spakman J, Bergwerff JB, Brinksma EJ, Ormel FT

57 p in English   1995

RIVM Rapport 722701002

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the development of a lidar system for stratospheric ozone measurements and its implementation in Lauder, New Zealand. As a part of the Dutch National Research program on Global Air Pollution and Climate Change, a lidar system has been developed in Bilthoven, the Netherlands. The instrument is designed to measure vertical profiles of stratospheric ozone concentrations in the altitude range of 15 to 45 kilometers. The system was shipped to New Zealand and installed at one of the five Primary Charter Sites of the International Network for the Detection of Stratospheric Change (NDSC). The routine operation started in November 1994.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een lidarsysteem voor het meten van stratosferisch ozon, en de implementatie daarvan in Lauder, Nieuw Zeeland. Als een onderdeel van het Nationaal Onderzoeksprogramma voor Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-MLK) werd bij het RIVM in Bilthoven een lidarsysteem ontwikkeld. Het instrument is ontworpen voor het meten van ozonconcentraties in de stratosfeer in het hoogtebereik van 15 tot 45 kilometer. Het systeem is naar Nieuw Zeeland getransporteerd en geinstalleerd op een van de vijf hoofd-meetstations van het International Network for the Detection of Stratospheric Change (NDSC). Routinemetingen vingen aan in november 1994.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-10-31 )