|   print

[  ]
 
Somhorst MHM , Elzakker BG van , Swaan P

60 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
In this report a validation method is presented for the results of the Dutch Precipitation Chemistry Network (LMRe). For the validation of the LMRe-results there will be made a distinction between the amount of precipitation and the analysis results (=chemical composition) of the major components. There are two validation procedures used for the amount of precipitation, namely: information on registration form and comparison of three individual precipitation measurements. For the validation of the analysis results (mainly concentrations) of the major components there are eight validation procedures used, namely: information on registration form, amount of precipitation, comparison of hours open of the wet-only collectors, ionic charge balance, electrical conductance, PO4-concentration, acid balance and component ratios. The developed validation methods results in 46 bad marks of a total of 188 precipitation amounts collected by the rain gauge and to 39 totally or partly bad marks of the analysis results of the major components in 1993. The main reasons hereof are the information on the registrationform the amount of precipitation and the comparison of the hours open of the wet- only collectors.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden validatiemethodes gepresenteerd voor de gegevens van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling (LMRe). De ontwikkelde procedures zijn hoofdzakelijk verkregen door onderzoek van de LMRe-gegevens in de periode 1991 t/m 1993. Bij de validatie van LMRe-bestanden wordt onderscheid gemaakt tussen de bepaling van de neerslaghoeveelheid en de analyseresultaten (= chemische samenstelling) van de hoofdcomponenten. Beide gegevens bepalen uiteindelijk de natte depositie van de hoofdcomponenten. Voor de validatie van de neerslaghoeveelheid worden twee procedures gebruikt, nl.: informatie op een registratieformulier en vergelijking van drie afzonderlijke neerslaghoeveelheden. Voor de validatie van de analyseresultaten van de hoofdcomponenten (vnl. de concentraties van de componenten) worden acht procedures vermeld, nl.: informatie op een registratieformulier, neerslaghoeveelheid, vergelijking van tijdsduur openstaan van wet-only vangers, ionenbalans, electrische geleidbaarheid, PO4-concentratie, zuurbalans en verhoudingen. De criteria voor de analyseresultaten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de 98-percentielwaarden van de LMRe-gegevens over de periode 1991 t/m 1993. Voor het regenwaterbestand 1993 leiden de ontwikkelde validatiemethodes tot afkeuring van 46 van de 188 waarden van de neerslaghoeveelheid van de regenmeter en tot geheel of gedeeltelijke afkeuring van 39 van de 188 hoofdcomponentenmonsters. Hieruit blijkt dat de informatie op het registratieformulier, de neerslaghoeveelheid en de vergelijking van de tijdsduur openstaan van de wet-only vangers de voornaamste redenen voor afkeuring zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-10-31 )