|   print

Performance study of four automatic ammonia monitors under controlled conditions
[ Vergelijkingsonderzoek van vier automatische ammoniakmonitoren in een ijkgasinstallatie ]
 
van Putten EM, Mennen MG, Regts T, Uiterwijk JW

88 p in English   1994

RIVM Rapport 723101004

Toon Nederlands

English Abstract
The measuring performance of four different automatic ammonia analysers was studied in a climate chamber under controlled conditions. This study is part of a procedure for the selection of an automatic ammonia analyser for the National Air Quality Monitoring Network (NAQMN) in the Netherlands. Four instruments were studied, two thermodenuders (one developed by KEMA and one developed by ECN), a continuous-flow denuder (developed by ECN) and a NOx-monitor provided with an NH3 converter (developed by Thermo Environmental Instruments). The performance study consisted of several tests to determine drift, linearity, precision, detection limit, temperature dependence and effects of some interfering gases and aerosols. The KEMA thermodenuder and the continuous-flow denuder seem to fulfil most of the requirements, although both instruments need to be technically improved and have to be provided with an automatic calibration facility. The NOx-monitor with NH3 converter fulfils most of the criteria, but severely suffers from interference by ammonium aerosol causing unacceptably large deviations. This instrument is only suitable for measurement at sites with high ammonia concentrations, such as stables. The ECN thermodenuder is not suitable for our purpose.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het meetmethodisch functioneren van vier automatische ammoniakmonitoren is onderzocht in een klimaatkamer onder gecontroleerde omstandigheden. Dit onderzoekt maakt deel uit van een procedure voor de selectie van een ammoniakmonitor voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Vier ammoniakmonitoren zijn onderzocht, namelijk twee thermodenuders (een ontwikkeld door KEMA en een ontwikkeld door ECN), een continuous-flow denuder (ontwikkeld door ECN) en een NOx-monitor met NH3 converter (ontwikkeld door Thermo Environmental Instruments). Van elk instrument werden functionele parameters zoals drift, lineariteit, precisie, detectielimiet, temperatuurs-afhankelijkheid en effecten van enkele interfererende gassen en aerosolen bepaald. De KEMA thermodenuder en de continuous-flow denuder bleken aan bijna alle eisen te voldoen. Beide instrumenten moeten echter technisch verbeterd worden en moeten worden voorzien van een automatische calibratiefaciliteit. De NOx-monitor met NH3 converter voldeed aan de meeste eisen, maar het interfererend effect van ammonium aerosol veroorzaakte onacceptabel grote afwijkingen. Daarom is dit instrument alleen geschikt voor metingen op locaties met hoge ammoniakconcentraties, zoals stallen. De ECN thermodenuder bleek niet geschikt als ammoniakmonitor voor het LML.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1994-09-30 )