|   print

Onderzoek naar 11 ammoniak monitoren voor het interim meetnet ammoniak
[ Investigation of 11 instruments for the measurement of ammonia in the interim network ]
 
van Elzakker BG, Stuiver J, van Uden GJBM, Uiterwijk JW

77 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 723101007

Toon Nederlands

English Abstract
Eleven instruments for ammonia (NH3) ambient concentration measurements have been investigated under laboratory conditions for temporary use in the National Air Quality Monitoring Network (LML). These so-called continuous-flow wet denuders (type AMANDA) have been developed and manufactured by the Netherlands Energy Research Foundation (ECN). The results of the investigation can be summarized as follows: -the linearity in the measurement range from 0 to 250 mug/m3 NH3 is excellent (r=1.000) -deviations differ (all instruments average) from +3.5% (concentrations < 30 mug/m3 NH3) to -7.3% (concentrations > 30 mug/m3) ; greater deviations may occur occasionally. -repeatability with zero air is about 0.5 mug/m3 and with a concentration of 168 mug/m3 about 2% - the detection limit (2s) is 0.05 +- 0.04 mug/m3 -precision at zero air is 0.03 +-0.02 mug/m3 and for NH3 concentrations it is < 2% - temperaturesensitivity is significant in the investigated temperature range of 10 to 30 degrees C -no interference is determined for concentrations of 86.5 mug/m3 SO2, 135 mug/m3 NO, 207 mug/m3 NO2 and 120 mug/m3 O3 -a small sensitivity for humid air is determined ; however this is probably introduced by artefacts outside the instruments -the instruments show no significant sensitivity for line-voltage variations between 200 and 240V It is recommended to use these instruments only under strict conditions in LML with sufficient personal capacity. The development of a quality control program will be necessary to guarantee the quality under field conditions. Furthermore it is recommended to investigate the temperature sensitivity of the instruments.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderzocht zijn een 11-tal monitoren voor ammoniak (NH3)- immissiemetingen in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Deze continue-flow natte denuders (type AMANDA) zijn ontwikkeld en gefabriceerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten. De apparatuur is onder laboratorium condities onderzocht op lineariteit, afwijking, herhaalbaarheid, detectiegrens, precisie, gevoeligheid voor interferenten, temperatuurgevoeligheid, vochtgevoeligheid en gevoeligheid voor netspanningsvariaties. De resultaten zijn als volgt samen te vatten: -de lineariteit in het meetbereik 0 tot 250 mug/m3 is zeer goed (r=1.000) -afwijkingen t.o.v. aangeboden ammoniakconcentraties liggen gemiddeld voor alle instrumenten tussen maximaal +3.5% voor concentraties < 30 mug/m3 NH3 en maximaal -7.3% voor NH3 concentraties > 30 mug/m3. Incidenteel kunnen grotere afwijkingen voorkomen. -de herhaalbaarheid bij nullucht ligt in de orde van 0.5 mug/m3 en bij een concentratie van 168 mug/m3 in de orde van 2% -de detectiegrens (2s) bedraagt 0.05 +- 0.04 mug/m3 -de precisie bij nullucht is 0.03 +-0.02 mug/m3 en voor NH3 concentraties < 2% -de temperatuurgevoeligheid is significant in het onderzochte temperatuurstraject van 10 tot 30 graden C -er is geen interferentie vast te stellen voor concentraties van 86.5 mug/m3 SO2, 135 mug/m3 NO, 207 mug/m3 NO2 en 120 mug/m3 O3 -een geringe vochtgevoeligheid is vastgesteld maar wordt waarschijnlijk geintroduceerd door artefacten buiten de apparatuur -de apparatuur vertoont geen significante gevoeligheid voor te verwachten netspanningsvariaties (200 - 240V) Aanbevolen wordt de apparatuur uitsluitend onder zeer strikte condities in het LML te bedrijven met inzet van veel personele capaciteit van voldoende deskundigheidsniveau. De opzet van een kwaliteitscontroleprogramma is noodzakelijk om de kwaliteit onder veldcondities vast te stellen. Daarnaast wordt aanbevolen aanvullend onderzoek naar de temperatuursgevoeligheid van de apparatuur uit te voeren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-03-31 )