|   print

[  ]
 
Buijsman E

33 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the results of a quality control programme which has been carried out in the Dutch National Precipitation Chemistry Network in 1994. The experimental set up was defined in such a way that information could be obtained about the possible influence of a number of variables, i.e. the container material and its pretreatment, logistic procedures, storage under controlled conditions and storage on sampling sites. Synthetic samples with known concentrations and blank samples have been used. The results showed no significant influences of storage on the sampling site, logistic procedures, container material ; pretreatment procedures maybe gave rise to contamination with Na and K. Storage under controlled conditions during a five week period showed significant decreases in NH4 concentrations of 5% on the average, with a maximum of 20%, and in o-PO4-concentrations of 50% on the average, with a maximum of 100%.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling is in 1994 een kwaliteitscontrole programma uitgevoerd met een zodanige opzet dat informatie verkregen zou kunnen worden over de mogelijke invloed van een aantal variabelen. In de proefopzet zijn variabelen die een rol kunnen spelen: het flessenmateriaal (en de voorbehandeling ervan), het bewaren onder gecontroleerde omstandigheden, de logistieke procedures en de bewaartijd op locatie. Er zijn zowel (synthetische) monsters met bekende samenstelling als blancomonsters ingezet. Uit het onderzoek blijkt dat het flessenmateriaal en de voorbehandeling geen contaminatie veroorzaakt, mogelijk met uitzondering van Na en K. Het bewaren onder gecontroleerde omstandigheden gedurende een periode van 5 weken geeft significante veranderingen te zien in de NH4-concentraties (ca. 5%) en in de o-PO4-concentraties (ca. 50%). De duur van de bewaartijd op locatie en de hier toegepaste logistieke procedures hebben geen invloed. De resultaten voor NH4 en o-PO4 geven aanleiding om te veronderstellen dat, mogelijk ten gevolge van microbiele activiteit, sprake is van een gebrek aan stabiliteit voor deze componenten. Veranderingen tot 20% in de NH4-concentraties en tot 0 afnemen van o-PO4-concentraties zijn in het onderzoek geconstateerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-11-30 )