|   print

[  ]
 
Somhorst MHM ; Stolk AP

62 p in Dutch   1996

download pdf (1956Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Measurements to determine the chemical composition of precipitation in the Netherlands were carried out in 1994. Measurements were taken from 4-weekly samples obtained from the National Precipitation Chemistry Monitoring Network (LMRe). Samples from 15 stations were analysed for main components and inorganic microcomponents (heavy metals). Additionally, different samples were taken at two stations for analysis of the component mercury and the pesticide lindane (gamma-HCH) and at one station for analysis of a supplementary set of pesticides. This set contains 2,4-D, 2,4,5-T, atrazine, bentazone, cyanazine, desethylatrazine, desisopropylatrazine, dichlorprop, MCPA, mecoprop, metolachlor and simazine. Analysis of the main component samples determined the concentrations of hydrogen ions (free acid), sodium, potassium, calcium, magnesium, fluoride, chloride, nitrate, sulphate, bicarbonate and phosphate, along with conductivity and pH value. The samples for heavy metals were analysed for cadmium, copper, iron, manganese, lead and zinc. Arsenic, chrome, nickel and vanadium were also determined in samples from two stations. Information on the LMRe and the calculation procedures precede the results presented.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Metingen van de chemische samenstelling van de neerslag in Nederland zijn uitgevoerd aan de hand van 4-wekelijkse monsters verkregen uit het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling (LMRe). Op 15 stations werden monsters verzameld voor analyse op hoofdcomponenten en op anorganische microcomponenten (zware metalen). Daarnaast werden op twee stations aparte monsters verzameld voor analyse op het bestrijdingsmiddel lindaan (gamma-HCH) en kwik (vanaf juli) en op een station werden monsters verzameld voor analyse op een aanvullende set bestrijdingsmiddelen. Deze set bestaat uit 2,4-D, 2,4,5-T, atrazin, bentazon, cyanazin, desethylatrazin, desisopropylatrazin, dichloorprop, MCPA, mecoprop, metolachloor en simazin. In de monsters van de hoofdcomponenten werden de concentraties van hydronium (vrij zuur), natrium, kalium, calcium, magnesium, fluoride, chloride, nitraat, sulfaat, bicarbonaat en fosfaat bepaald. Voorts werden van deze monsters de geleidbaarheid en de pH bepaald. De monsters voor zware metalen werden geanalyseerd op cadmium, koper, lood, mangaan, ijzer en zink. Bovendien werden de monsters van twee stations geanalyseerd op arseen, chroom, nikkel en vanadium. De gepresenteerde resultaten worden ingeleid door informatie over het LMRe, een toelichting en een weergave van de berekeningswijze.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-10-31 )