|   print

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1997. Deel 4. Stadsstations, Straatstations
[ National Air Quality Monitoring Network. 1997 results. Part 4. Citymonitoring stations, Streetmonitoring stations ]
 
Boschloo DJ, Stolk AP

140 p in Dutch   2002

RIVM Rapport 723101045
download pdf (958Kb)  
Alleen digitaal beschikbaar  herziene versie van rapport 723101045 (1999)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents the tabulated results of the city and street stations of the National Air Quality Monitoring Network in the whole of the Netherlands for the calendar year 1997, summer 1997, winter 1996-1997 and 1 April 1996 - 31 March 1997 (tropical year: EU reference period). The components measured were: fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox , which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de meetresultaten van de stads- en straatstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in alle regio's in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1997, de zomer van 1997, de winter van 1996-1997 en de periode van 1 april 1996 t/m 31 maart 1997 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-10-16 )