|   print

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1998. Deel 2. Regio 4 Zuid-Holland, Regio 5 Noord-Holland
[ National Air Quality Monitoring Network. 1998 results. Part 2. Region 4 Zuid-Holland, Region 5 Noord-Holland ]
 
Boschloo DJ, Stolk AP

53 p in Dutch   1999

RIVM Rapport 723101051x
Herzien in 2002: RIVM rapport 723101051  

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents the tabulated results of the regional stations of the National Air Quality Monitoring Network in the regions 4 (Zuid-Holland) and 5 (Noord-Holland) for the calendar year 1998, summer 1998, winter 1997-1998 and 1 April 1997 - 31 March 1998 (tropical year: EU reference period). The components measured were: NH3, fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox , which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de meetresultaten van de regionale stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio's 4 (Zuid-Holland) en 5 (Noord-Holland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1998, de zomer van 1998, de winter van 1997-1998 en de periode van 1 april 1997 t/m 31 maart 1998 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten NH3, fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-07-30 )