|   print

Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling - Meetresultaten 2000
[ Dutch National Precipitation Chemistry Network. Monitoring results for 2000 ]
 
Stolk AP

63 p in Dutch   2001

RIVM Rapport 723101057
download pdf (450Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents the results of the chemical composition measurements of precipitation in the Netherlands in 2000. Measurements were performed on four-weekly samples obtained from the National Precipitation Chemistry Monitoring Network. Samples from 15 stations were analysed for main components and inorganic micro-components (heavy metals). Analysis of the main component samples determined the concentrations of free acid (hydrogen ions/hydrogen carbonate), sodium, potassium, calcium, magnesium, fluoride, chloride, nitrate, sulphate and phosphate, along with conductivity and pH value. The samples for heavy metals were analysed for arsenic, cadmium, cobalt, nickel, chromium, copper, iron, lead vanadium and zinc. Additionally, separate samples were taken at one station for analysis of the component mercury and the pesticide lindane (gamma-HCH).N

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport presenteert de resultaten van de in 2000 uitgevoerde metingen van de chemische samenstelling van neerslag in Nederland. De metingen zijn uitgevoerd op vierwekelijkse monsters verkregen uit het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling. Op 15 stations werden monsters verzameld voor analyse op hoofdcomponenten en op anorganische microcomponenten (zware metalen). In de monsters van de hoofdcomponenten werden de concentraties van vrij zuur (hydronium/waterstofcarbonaat), natrium, kalium, calcium, magnesium, fluoride, chloride, nitraat, sulfaat en fosfaat bepaald. Voorts werden van deze monsters de geleidbaarheid en de pH bepaald. De monsters voor zware metalen werden geanalyseerd op arseen, cadmium, chroom, kobalt, koper, lood, nikkel, ijzer, vanadium en zink. Daarnaast werden op een station aparte monsters verzameld voor analyse op het bestrijdingsmiddel lindaan (gamma-HCH) en kwik.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-01-03 )