|   print

[  ]
 
Elzakker BG van

30 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents the results of the National Air Quality Monitoring Network for concentrations of carbon monoxide, nitrogen oxides and black smoke at Niehove-Heereburen and surrounding measuring stations. For the above mentioned components the following items are presented: maximum and 24-hour average concentrations as well as the number of hours of missing data in the fourth quarter of 1997; the 24-hour averaged concentrations in the fourth quarter of 1997 in a graph; key numbers for the October 1997 to December 1997 period. A short description is also given of the measuring location of Niehove-Heereburen, along with measuring principles and procedures, and calculation methods used.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van metingen van concentraties koolmonoxide, stikstofoxiden en zwarte rook te Niehove-Heereburen en omliggende meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Van de genoemde componenten betreft dit: Maximum en 24-uursgemiddelde concentraties, alsmede aantal uren uitval in het vierde kwartaal 1997; Grafische weergave van 24-uursgemiddelde concentraties in het vierde kwartaal 1997; Kentallen voor de periode oktober 1997 t/m december 1997. Daarnaast wordt in het kort een uiteenzetting gegeven van de meetlokatie Niehove-Heereburen, de gebruikte meetprincipes en procedures en de in dit rapport gehanteerde berekeningsmethoden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-07-16 )