|   print

[  ]
 
Elzakker BG van

28 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents the results of the National Air Quality Monitoring Network for concentrations of carbon monoxide, nitrogen oxides and black smoke at Niehove-Heereburen and surrounding measuring stations. For the above mentioned components the following items are presented: maximum and 24-hour average concentrations as well as the number of hours of missing data in the first quarter of 1998; the 24-hour averaged concentrations in the first quarter of 1998 in a graph; key numbers for the April 1997 to March 1998 period. A short description is also given of the measuring location of Niehove-Heereburen, along with measuring principles and procedures, and calculation methods used.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van metingen van concentraties koolmonoxide, stikstofoxiden en zwarte rook te Niehove-Heereburen en omliggende meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Van de genoemde componenten betreft dit: Maximum en 24-uursgemiddelde concentraties, alsmede aantal uren uitval in het eerste kwartaal 1998; Grafische weergave van 24-uursgemiddelde concentraties in het eerste kwartaal 1998; Kentallen voor de periode april 1997 t/m maart 1998. Daarnaast wordt in het kort een uiteenzetting gegeven van de meetlokatie Niehove-Heereburen, de gebruikte meetprincipes en procedures en de in dit rapport gehanteerde berekeningsmethoden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-08-26 )